Top Câu Hỏi Phỏng Vấn C# Thường Gặp: Bí Quyết Thành Công

1. Các câu hỏi phỏng vấn về bản thân

Hãy giới thiệu đôi nét về bản thân bạn. Cung cấp thông tin về học vấn, kinh nghiệm làm việc, và kỹ năng nổi bật.

Bạn có thể kể về dự án C# gần đây nhất mà bạn đã tham gia không? Mô tả chi tiết về dự án, vai trò của bạn, và những kỹ thuật bạn đã sử dụng.

Điểm mạnh và điểm yếu của bạn là gì? Nêu rõ những điểm mạnh liên quan đến công việc, và cách bạn đang cải thiện điểm yếu.

Tại sao bạn lại chọn C# làm ngôn ngữ lập trình chính? Giải thích lý do bạn yêu thích C# và những lợi ích mà ngôn ngữ này mang lại trong các dự án của bạn.

Bạn đã từng gặp khó khăn nào trong quá trình phát triển với C# và bạn đã giải quyết nó như thế nào? Kể về một thử thách cụ thể và cách bạn vượt qua nó, tập trung vào kỹ năng giải quyết vấn đề.

Bạn có kinh nghiệm làm việc theo nhóm không? Hãy kể về một lần bạn đã làm việc hiệu quả trong một nhóm. Mô tả vai trò của bạn trong nhóm, cách bạn đã đóng góp và hợp tác với đồng nghiệp.

Bạn làm thế nào để cập nhật kiến thức và kỹ năng mới về lập trình C#? Nói về việc bạn tham gia các khóa học, hội thảo, đọc sách, hoặc tham gia cộng đồng lập trình.

Bạn xử lý áp lực và deadline như thế nào? Chia sẻ cách bạn quản lý thời gian, công việc và giữ cho tinh thần thoải mái khi đối mặt với áp lực.

Bạn mong muốn điều gì từ công việc này và công ty của chúng tôi? Nêu rõ những kỳ vọng của bạn về cơ hội phát triển, môi trường làm việc và sự hỗ trợ từ công ty.

Bạn có câu hỏi nào cho chúng tôi không? Đặt những câu hỏi thể hiện sự quan tâm của bạn đến vị trí và công ty, chẳng hạn như về văn hóa công ty, định hướng phát triển, hay các dự án tương lai.

2. Các câu hỏi phỏng vấn C# thường gặp

2.1 Định nghĩa và Các Đặc Điểm Cơ Bản của C#

Định nghĩa: C# (C-sharp) là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng được phát triển bởi Microsoft. Nó được thiết kế để đơn giản, hiện đại và mạnh mẽ, nhằm phát triển các ứng dụng đa dạng từ hệ thống phần mềm, ứng dụng web, đến các dịch vụ di động và trò chơi.

Các Đặc Điểm Cơ Bản:

 • Hướng Đối Tượng (Object-Oriented): C# hỗ trợ các khái niệm cơ bản của lập trình hướng đối tượng như lớp, đối tượng, kế thừa, đa hình, đóng gói, và trừu tượng. Điều này giúp mã dễ quản lý, bảo trì và tái sử dụng.
 • Ngôn Ngữ Đa Nền Tảng: Với .NET Core và .NET 5/6, C# có thể chạy trên nhiều nền tảng khác nhau bao gồm Windows, macOS và Linux.
 • An Toàn Loại (Type-Safe): C# kiểm tra loại dữ liệu tại thời gian biên dịch, giúp phát hiện và ngăn ngừa lỗi trước khi chương trình chạy. Nó cũng hỗ trợ tính năng quản lý bộ nhớ an toàn, như garbage collection, để tránh rò rỉ bộ nhớ.
 • Quản Lý Bộ Nhớ Tự Động: C# sử dụng garbage collector để tự động quản lý bộ nhớ, giải phóng bộ nhớ không còn sử dụng và tối ưu hóa hiệu suất.
 • Ngôn Ngữ Mạnh Mẽ và Linh Hoạt: C# cung cấp một loạt các tính năng mạnh mẽ như LINQ (Language Integrated Query) để làm việc với dữ liệu, async/await cho lập trình không đồng bộ, và nhiều thư viện phong phú để hỗ trợ phát triển ứng dụng.
 • Hỗ Trợ Đa Luồng (Multithreading): C# hỗ trợ lập trình đa luồng, giúp ứng dụng có thể thực hiện nhiều công việc cùng lúc, tối ưu hóa hiệu suất và khả năng phản hồi.
 • Khả Năng Tương Thích Cao: C# tương thích tốt với các ngôn ngữ và công nghệ khác trong hệ sinh thái .NET, cho phép tích hợp dễ dàng với các ứng dụng và dịch vụ khác.
 • Ngôn Ngữ Tĩnh (Statically Typed): Loại dữ liệu của biến được xác định tại thời gian biên dịch, giúp phát hiện lỗi sớm và cải thiện hiệu suất của ứng dụng.
 • Tính Dễ Đọc và Dễ Học: Cú pháp của C# được thiết kế để dễ đọc và dễ học, giúp lập trình viên nhanh chóng làm quen và phát triển ứng dụng.
 • Hỗ Trợ Đa Môi Trường Phát Triển: C# được hỗ trợ mạnh mẽ bởi Visual Studio và các công cụ phát triển khác, cung cấp môi trường phát triển tích hợp (IDE) mạnh mẽ với nhiều tính năng hỗ trợ lập trình viên.

Những đặc điểm trên giúp C# trở thành một trong những ngôn ngữ lập trình phổ biến và mạnh mẽ, phù hợp cho nhiều loại ứng dụng và dự án khác nhau.

2.2 Câu Hỏi Về Lập Trình Hướng Đối Tượng (OOP) Trong C#

Lập trình hướng đối tượng (OOP) là một phương pháp lập trình dựa trên khái niệm về lớp và đối tượng. Đây là cách tiếp cận được sử dụng rộng rãi trong các ngôn ngữ lập trình hiện đại, bao gồm C#. Dưới đây là các khái niệm cơ bản và các tính chất chính của OOP trong C#.

Lớp (Class): Lớp là một khuôn mẫu (template) để tạo ra các đối tượng. Nó định nghĩa các thuộc tính (properties) và phương thức (methods) mà đối tượng của lớp đó sẽ có. Một lớp có thể bao gồm các biến thành viên (fields), phương thức, thuộc tính, và các sự kiện (events).

Đối tượng (Object): Đối tượng là một thực thể cụ thể của một lớp. Nó được tạo ra từ lớp và có các giá trị riêng cho các thuộc tính và phương thức.

Các tính chất chính của OOP:

 • Tính kế thừa (Inheritance): Kế thừa cho phép một lớp (lớp con) kế thừa các thuộc tính và phương thức của một lớp khác (lớp cha). Điều này giúp tái sử dụng mã và tạo ra các hệ thống phân cấp lớp.
 • Tính đa hình (Polymorphism): Đa hình cho phép một phương thức có nhiều hình thức khác nhau. Trong C#, đa hình có thể đạt được thông qua ghi đè phương thức (method overriding) và nạp chồng phương thức (method overloading).
 • Tính đóng gói (Encapsulation): Đóng gói là việc che giấu thông tin và chi tiết triển khai của một đối tượng từ bên ngoài. Chỉ có các phương thức công khai (public methods) mới có thể truy cập và thay đổi trạng thái của đối tượng.
 • Tính trừu tượng (Abstraction): Trừu tượng là việc tạo ra một lớp trừu tượng không thể được khởi tạo trực tiếp mà phải được kế thừa bởi các lớp con. Các lớp trừu tượng chứa các phương thức trừu tượng (abstract methods) mà lớp con phải triển khai.

Lập trình hướng đối tượng trong C# cung cấp các công cụ mạnh mẽ để quản lý mã, tăng tính tái sử dụng và bảo trì. Các khái niệm về lớp, đối tượng, kế thừa, đa hình, đóng gói và trừu tượng là các nền tảng cơ bản giúp phát triển phần mềm hiệu quả và có cấu trúc tốt.

2.3 Sự khác nhau giữa abstract class và interface?

Khả năng khởi tạo:

Abstract Class: Không thể khởi tạo trực tiếp. Cần phải được kế thừa và lớp con phải triển khai các phương thức trừu tượng.

Interface: Không thể khởi tạo trực tiếp. Các lớp triển khai phải định nghĩa tất cả các phương thức của giao diện.

Đa kế thừa:

Abstract Class: Một lớp chỉ có thể kế thừa từ một lớp trừu tượng.

Interface: Một lớp có thể triển khai nhiều giao diện.

Thành viên:

Abstract Class: Có thể chứa cả phương thức có thân và không có thân, thuộc tính, trường, và constructor.

Interface: Chỉ chứa khai báo phương thức, thuộc tính, sự kiện, và chỉ số. Không thể chứa trường hoặc constructor.

Mức độ truy cập:

Abstract Class: Các thành viên có thể có các mức độ truy cập khác nhau (public, protected, private).

Interface: Các thành viên luôn là public.

Kết luận

Abstract Class phù hợp khi bạn muốn chia sẻ mã giữa các lớp có liên quan (bằng cách cung cấp triển khai mặc định) và khi các lớp có mối quan hệ chặt chẽ hơn.

Interface phù hợp khi bạn muốn định nghĩa một hợp đồng mà không quan tâm đến việc các lớp có liên quan như thế nào, và khi bạn cần hỗ trợ đa kế thừa.

2.4 Câu Hỏi Về (Collections) Trong C#

Trong C#, các bộ sưu tập (collections) là những cấu trúc dữ liệu được sử dụng để lưu trữ và quản lý các nhóm đối tượng. Các loại bộ sưu tập phổ biến bao gồm List, Dictionary, Queue, và Stack. Mỗi loại bộ sưu tập có cách sử dụng và ưu/nhược điểm riêng biệt.

List

List là một danh sách động kiểu generic, cho phép lưu trữ các phần tử có cùng kiểu dữ liệu.

Cách sử dụng:

List numbers = new List();
numbers.Add(1);
numbers.Add(2);
numbers.Add(3);
int firstNumber = numbers[0];
numbers.RemoveAt(1);  // Remove the element at index 1

Ưu điểm:

Động: Có thể thay đổi kích thước dễ dàng bằng cách thêm hoặc xóa phần tử.

Chỉ mục: Truy cập các phần tử bằng chỉ mục, hỗ trợ các thao tác như thêm, xóa, hoặc cập nhật phần tử.

Linq: Hỗ trợ các thao tác Linq để thực hiện các phép toán truy vấn dữ liệu.

Nhược điểm:

Hiệu suất: Thêm/xóa phần tử ở giữa danh sách có thể tốn kém về hiệu suất do cần di chuyển các phần tử khác.

Bộ nhớ: Sử dụng nhiều bộ nhớ hơn so với mảng tĩnh.

Dictionary

Dictionary là một cấu trúc dữ liệu lưu trữ các cặp khóa-giá trị (key-value pairs).

Cách sử dụng:

Dictionary ages = new Dictionary();
ages.Add("Alice", 25);
ages.Add("Bob", 30);
int aliceAge = ages["Alice"];
ages.Remove("Bob");

Ưu điểm:

Truy xuất nhanh: Truy cập và tìm kiếm phần tử theo khóa có hiệu suất cao (O(1)).

Tính duy nhất: Mỗi khóa là duy nhất, giúp tránh sự trùng lặp.

Nhược điểm:

Bộ nhớ: Sử dụng bộ nhớ nhiều hơn do lưu trữ cả khóa và giá trị.

Không theo thứ tự: Không duy trì thứ tự của các phần tử được thêm vào.

Queue

Queue là một hàng đợi kiểu generic, tuân theo nguyên tắc FIFO (First-In-First-Out).

Queue queue = new Queue();
queue.Enqueue("First");
queue.Enqueue("Second");
string firstItem = queue.Dequeue();  // Removes "First"
string nextItem = queue.Peek();      // Returns "Second" without removing it

Ưu điểm:

FIFO: Tốt cho các tình huống yêu cầu xử lý theo thứ tự (ví dụ: xử lý hàng đợi công việc).

Đơn giản: Dễ sử dụng cho các thao tác thêm và lấy phần tử.

Nhược điểm:

Không truy cập ngẫu nhiên: Không hỗ trợ truy cập trực tiếp các phần tử giữa hàng đợi.

Chỉ truy cập một chiều: Chỉ có thể truy cập phần tử đầu tiên (front) hoặc thêm phần tử vào cuối (rear).

Stack

Stack là một ngăn xếp kiểu generic, tuân theo nguyên tắc LIFO (Last-In-First-Out).

Stack stack = new Stack();
stack.Push("First");
stack.Push("Second");
string topItem = stack.Pop();  // Removes "Second"
string nextItem = stack.Peek();  // Returns "First" without removing it

Ưu điểm:

LIFO: Tốt cho các tình huống yêu cầu xử lý theo thứ tự ngược lại (ví dụ: gọi hàm đệ quy, undo operations).

Đơn giản: Dễ sử dụng cho các thao tác thêm và lấy phần tử.

Nhược điểm:

Không truy cập ngẫu nhiên: Không hỗ trợ truy cập trực tiếp các phần tử giữa ngăn xếp.

Chỉ truy cập một chiều: Chỉ có thể truy cập phần tử trên cùng (top) hoặc thêm phần tử vào trên cùng.

Tóm tắt

List: Tốt cho các danh sách động với truy cập ngẫu nhiên và cần hỗ trợ thao tác Linq. Tuy nhiên, thêm/xóa phần tử giữa danh sách có thể tốn kém về hiệu suất.

Dictionary: Tốt cho lưu trữ cặp khóa-giá trị với truy xuất nhanh, nhưng không duy trì thứ tự phần tử.

Queue: Tốt cho các tình huống xử lý theo thứ tự FIFO, nhưng không hỗ trợ truy cập ngẫu nhiên.

Stack: Tốt cho các tình huống xử lý theo thứ tự LIFO, nhưng cũng không hỗ trợ truy cập ngẫu nhiên.

Việc chọn loại bộ sưu tập phù hợp phụ thuộc vào yêu cầu cụ thể của ứng dụng và cách bạn muốn quản lý dữ liệu.

2.5 Sự khác nhau của Overload và Override là gì?

Overload và override là hai khái niệm quan trọng trong lập trình hướng đối tượng, nhưng chúng có ý nghĩa và cách sử dụng khác nhau. Dưới đây là sự khác biệt giữa overload và override:

Overload

Định nghĩa: Overload là quá tải phương thức (method overloading), nghĩa là định nghĩa nhiều phương thức cùng tên trong một lớp, nhưng có các danh sách tham số khác nhau.

Mục đích: Overload được sử dụng để cung cấp nhiều cách để gọi một phương thức với các đối số khác nhau mà không cần thay đổi tên của phương thức.

Đặc điểm: Các phương thức overload phải có tên giống nhau nhưng phải có số lượng tham số hoặc kiểu tham số khác nhau.

Override

Định nghĩa: Override là ghi đè phương thức (method overriding), nghĩa là triển khai lại một phương thức trong lớp con mà đã được định nghĩa trong lớp cha.

Mục đích: Override được sử dụng để cung cấp một triển khai khác của một phương thức đã được định nghĩa trong lớp cha. Điều này cho phép lớp con thay đổi hoặc mở rộng hành vi của phương thức đã tồn tại trong lớp cha.

Đặc điểm: Phương thức trong lớp con phải có cùng tên, cùng kiểu trả về và cùng danh sách tham số như phương thức trong lớp cha. Nó còn được áp dụng khi phương thức trong lớp cha được đánh dấu là virtual hoặc abstract.

Tóm lại

Overload liên quan đến việc định nghĩa nhiều phương thức cùng tên nhưng có các danh sách tham số khác nhau trong cùng một lớp.

Override liên quan đến việc triển khai lại một phương thức đã được định nghĩa trong lớp cha trong lớp con, để thay đổi hoặc mở rộng hành vi của phương thức đó.

2.6  This có thể được sử dụng trong một phương thức Static không?

Trong C#, từ khóa this được sử dụng để tham chiếu đến thể hiện của lớp hiện tại. Tuy nhiên, trong một phương thức static, không có thể hiện cụ thể nào của lớp, vì vậy không thể sử dụng từ khóa this trong một phương thức static.

Phương thức static là một phần của lớp chứ không phải là của một thể hiện cụ thể của lớp đó. Do đó, không có thể hiện cụ thể để tham chiếu thông qua this. Thay vào đó, bạn phải sử dụng tên của lớp để tham chiếu đến các thành viên static của lớp đó.

2.7 Sự khác biệt giữa Struct và Class trong C # là gì?

Cả struct và class đều là các kiểu dữ liệu tham chiếu (reference types) trong C#, nhưng chúng có một số khác biệt quan trọng về cách hoạt động và cách sử dụng. Dưới đây là sự khác biệt chính giữa struct và class trong C#:

Cấu trúc (Struct)

Định nghĩa: Struct là một kiểu dữ liệu giá trị (value type) trong C#, được sử dụng để lưu trữ một nhóm các dữ liệu có liên quan.

Khai báo: Được khai báo bằng từ khóa struct.

Tham chiếu: Cấu trúc được truyền bằng giá trị, nghĩa là khi bạn gán một cấu trúc cho một biến khác, một bản sao của cấu trúc đó được tạo ra.

Thừa kế: Không hỗ trợ kế thừa từ các cấu trúc khác.

Phương thức: Cấu trúc có thể chứa các phương thức, nhưng không thể chứa các phương thức destructor.

Lớp (Class)

Định nghĩa: Class là một kiểu dữ liệu tham chiếu (reference type) trong C#, được sử dụng để định nghĩa các đối tượng có các thuộc tính và phương thức.

Khai báo: Được khai báo bằng từ khóa class.

Tham chiếu: Class được truyền bằng tham chiếu, nghĩa là khi bạn gán một class cho một biến khác, chỉ tham chiếu đến cùng một vị trí bộ nhớ.

Thừa kế: Hỗ trợ kế thừa từ một lớp khác, cho phép tái sử dụng mã và tạo ra các cấu trúc phân cấp.

Phương thức: Class có thể chứa cả phương thức constructor và destructor.

Tóm lại

Struct: Sử dụng khi cần đơn giản, nhỏ gọn, và dữ liệu không thay đổi, hoặc khi performance là yếu tố quan trọng.

Class: Sử dụng khi cần phức tạp hơn, có tính kế thừa, thay đổi dữ liệu, hoặc khi bạn cần sử dụng các tính năng như kế thừa và polymorphism.

2.8 Serialization là gì?

Serialization là quá trình chuyển đổi dữ liệu từ các đối tượng trong một chương trình thành một dạng dữ liệu có thể được lưu trữ hoặc truyền đi qua mạng, và sau đó chuyển đổi lại thành các đối tượng ban đầu khi cần thiết. Quá trình này thường được sử dụng để lưu trữ trạng thái của một đối tượng vào một vị trí như file hoặc cơ sở dữ liệu, hoặc để truyền dữ liệu giữa các ứng dụng khác nhau thông qua mạng.

Serialization là một phần quan trọng của việc lập trình hệ thống và ứng dụng, đặc biệt là trong các hệ thống lớn và phân tán. Các đối tượng có thể được serialization thành các định dạng như JSON, XML, hoặc các định dạng nhị phân, và sau đó được deserialized để khôi phục lại trạng thái ban đầu của chúng.

Các ngôn ngữ lập trình thường cung cấp các công cụ và thư viện để thực hiện serialization và deserialization một cách dễ dàng và hiệu quả. Trong C#, ví dụ, bạn có thể sử dụng các lớp như DataContractSerializer, JsonSerializer, hoặc XmlSerializer để thực hiện các hoạt động serialization và deserialization.

2.9 Sự khác nhau giữa toán tử == và phương thức Equals() trong C#?

Trong C#, toán tử ==  và phương thức Equals() đều được sử dụng để so sánh giá trị của hai đối tượng. Tuy nhiên, chúng có những sự khác biệt quan trọng về cách hoạt động và cách sử dụng. Dưới đây là sự khác biệt chính giữa toán tử == và phương thức Equals():

Toán tử ==

Đối tượng: Toán tử == là một toán tử so sánh toàn cục (global operator) được sử dụng để so sánh giá trị của hai đối tượng.

So sánh: Toán tử == thực hiện so sánh giá trị của hai đối tượng. Trong trường hợp của các kiểu tham chiếu (reference types), nó so sánh hai địa chỉ bộ nhớ để xác định xem hai đối tượng có trỏ đến cùng một địa chỉ bộ nhớ hay không.

Null: Toán tử == có thể được sử dụng để kiểm tra xem một đối tượng có null hay không.

Phương thức Equals()

Đối tượng: Phương thức Equals() là một phương thức của đối tượng, được sử dụng để so sánh giá trị của một đối tượng với một đối tượng khác.

So sánh: Phương thức Equals() thực hiện so sánh giá trị của hai đối tượng. Mặc định, phương thức Equals() so sánh giá trị thực của các kiểu tham chiếu (reference types), nhưng có thể được ghi đè để thực hiện so sánh theo ý muốn của người dùng.

Null: Phương thức Equals() không thể được sử dụng để kiểm tra xem một đối tượng có null hay không, vì nó không thể được gọi trên một đối tượng null.

Tóm lại

Toán tử ==: Thực hiện so sánh giá trị của hai đối tượng và kiểm tra null.

Phương thức Equals(): Thực hiện so sánh giá trị của hai đối tượng và không thể được sử dụng để kiểm tra null.

2.10  Giải thích kiểu Anonymous trong C#?

Kiểu dữ liệu "Anonymous" trong C# là một kiểu dữ liệu được tạo ra một cách tự động và không được đặt tên một cách rõ ràng. Đối tượng của kiểu Anonymous được tạo ra bằng cách sử dụng từ khóa new kèm theo một danh sách các thuộc tính hoặc phương thức mà không cần định danh của lớp hoặc kiểu dữ liệu cụ thể.

Ở C#, kiểu dữ liệu Anonymous được sử dụng phổ biến nhất trong hai tình huống sau:

1. Kiểu Anonymous trong khai báo từ khóa var

Khi khai báo biến sử dụng từ khóa var, kiểu dữ liệu của biến sẽ được xác định tự động dựa trên giá trị được gán cho biến. Trong trường hợp này, nếu giá trị được gán là một đối tượng của kiểu Anonymous, kiểu dữ liệu của biến cũng sẽ trở thành kiểu Anonymous.

Ví dụ:

var person = new { Name = "John", Age = 30 };

2. Kiểu Anonymous trong LINQ (Language Integrated Query)

Trong LINQ, kiểu dữ liệu Anonymous được sử dụng để trả về kết quả từ các truy vấn dữ liệu mà không cần định nghĩa kiểu dữ liệu cụ thể nào. Kết quả của một truy vấn LINQ thường là một tập hợp các đối tượng có các thuộc tính khác nhau, và sử dụng kiểu Anonymous giúp trả về kết quả này một cách linh hoạt và tiện lợi.

Ví dụ:

var queryResult = from p in people
                  where p.Age > 18
                  select new { p.Name, p.Age };

Đặc điểm chính của kiểu Anonymous:

Không định danh: Không cần phải định danh kiểu dữ liệu hoặc lớp cụ thể cho đối tượng.

Tự động tạo ra: Được tạo ra tự động bởi trình biên dịch dựa trên cú pháp và giá trị được cung cấp.

Chỉ đọc: Các đối tượng kiểu Anonymous chỉ hỗ trợ các thuộc tính chỉ đọc (readonly), không hỗ trợ việc thêm hoặc thay đổi thuộc tính sau khi được tạo ra.

Kiểu dữ liệu Anonymous rất hữu ích khi cần trả về hoặc sử dụng các đối tượng có cấu trúc đơn giản mà không muốn tạo ra một lớp cụ thể mới. Tuy nhiên, nó không thể được sử dụng trong các tình huống cần truy cập các phương thức hoặc thuộc tính của đối tượng một cách trực tiếp.

2.11  Biểu thức lambda trong C# là gì?

Biểu thức lambda trong C# là một cách gọn nhẹ và linh hoạt để định nghĩa các phương thức không tên (anonymous methods). Nó cho phép bạn viết ngắn gọn các phương thức nhỏ hoặc các biểu thức delegate một cách dễ đọc và hiểu hơn.

Biểu thức lambda thường được sử dụng trong các tình huống sau:

Delegate: Định nghĩa các phương thức delegate một cách gọn gàng và không cần phải đặt tên cho phương thức.

LINQ (Language Integrated Query): Sử dụng để viết các biểu thức để thực hiện các thao tác truy vấn trên tập hợp dữ liệu.

Xử lý sự kiện (Event handling): Thường được sử dụng để đăng ký các hàm xử lý sự kiện một cách ngắn gọn.

Cú pháp của biểu thức lambda như sau:

(parameters) => expression_or_statement_block

Trong đó:

parameters là danh sách các tham số của phương thức.

=> là toán tử lambda (lambda operator) phân tách giữa danh sách tham số và phần thân của phương thức.

expression_or_statement_block là biểu thức hoặc khối lệnh được thực thi bởi biểu thức lambda.

2.12  Khác nhau giữa ArrayList và array[],  Khi nào sử dụng ArrayList và array[] trong C#?

ArrayList và mảng (array[]) là hai cách để lưu trữ và quản lý dữ liệu trong C#, nhưng chúng có những đặc điểm và ứng dụng khác nhau.

Mảng (array[]):

Đặc điểm:

Mảng là một cấu trúc dữ liệu có kích thước cố định, chứa các phần tử có cùng kiểu dữ liệu.

Kích thước của mảng được xác định khi khai báo và không thể thay đổi sau khi đã được tạo ra.

Mảng là một kiểu dữ liệu nguyên thủy trong C#.

Khi sử dụng:

Sử dụng mảng khi bạn biết trước kích thước cần thiết của dữ liệu và không cần thay đổi kích thước đó sau khi đã tạo ra mảng.

Thích hợp cho việc lưu trữ một tập hợp các đối tượng có kích thước cố định.

int[] numbers = new int[5];
string[] names = new string[3];

 ArrayList:

Đặc điểm:

ArrayList là một lớp trong .NET Framework được sử dụng để lưu trữ một tập hợp các đối tượng có kích thước có thể thay đổi.

Kích thước của ArrayList có thể thay đổi linh hoạt theo nhu cầu của ứng dụng.

ArrayList cho phép chứa các đối tượng có kiểu dữ liệu khác nhau.

Khi sử dụng:

Sử dụng ArrayList khi bạn cần lưu trữ một tập hợp các đối tượng có kích thước có thể thay đổi.

Thích hợp cho việc thêm, xóa, và sắp xếp động các phần tử.

Tóm lại:

Mảng (array[]): Sử dụng khi bạn biết trước kích thước cần thiết của dữ liệu và không cần thay đổi kích thước sau này.

ArrayList: Sử dụng khi cần lưu trữ một tập hợp các đối tượng có kích thước có thể thay đổi và không quan trọng về kiểu dữ liệu của các đối tượng.

Khi lựa chọn giữa ArrayList và mảng, hãy cân nhắc về yêu cầu cụ thể của ứng dụng và tính linh hoạt trong việc thay đổi kích thước của dữ liệu.

3. Tổng hợp các bài thuật toán test tư duy giải thuật bằng c#

Tính dãy Fibonacci: Viết một phương thức để tính số Fibonacci tại vị trí n sử dụng đệ quy và không sử dụng đệ quy.

Kiểm tra số nguyên tố: Viết một phương thức để kiểm tra xem một số nguyên dương n có phải là số nguyên tố hay không.

Đảo ngược chuỗi: Viết một phương thức để đảo ngược một chuỗi kí tự.

Tính giai thừa: Viết một phương thức để tính giai thừa của một số nguyên n sử dụng đệ quy và không sử dụng đệ quy.

Tìm phần tử lớn nhất trong mảng: Viết một phương thức để tìm phần tử lớn nhất trong một mảng số nguyên.

Sắp xếp mảng: Viết các phương thức để sắp xếp một mảng số nguyên sử dụng các thuật toán sắp xếp như: Bubble Sort, Selection 

Tìm kiếm nhị phân: Viết một phương thức để tìm kiếm một phần tử trong mảng số nguyên đã được sắp xếp sử dụng thuật toán tìm kiếm nhị phân.

Tính tổng các số trong mảng: Viết một phương thức để tính tổng các phần tử trong một mảng số nguyên.

Kiểm tra chuỗi Palindrome: Viết một phương thức để kiểm tra xem một chuỗi có phải là chuỗi Palindrome hay không.

Đếm số lần xuất hiện của ký tự: Viết một phương thức để đếm số lần xuất hiện của một ký tự trong một chuỗi.

Tìm đường đi trong mê cung: Viết một phương thức để tìm đường đi từ điểm bắt đầu đến điểm kết thúc trong một mê cung sử dụng thuật toán backtracking.

Tính khoảng cách Levenshtein: Viết một phương thức để tính khoảng cách Levenshtein giữa hai chuỗi.

Đảo ngược số nguyên: Viết một phương thức để đảo ngược các chữ số của một số nguyên.

Đặt N quân hậu lên bàn cờ NxN: Viết một phương thức để đặt N quân hậu lên bàn cờ NxN sao cho không quân hậu nào có thể ăn quân hậu khác.

Kiểm tra cân bằng dấu ngoặc: Viết một phương thức để kiểm tra xem các dấu ngoặc trong một chuỗi có được cân bằng hay không (bao gồm (), {}, []).

Tìm đường đi ngắn nhất (Dijkstra): Viết một phương thức để tìm đường đi ngắn nhất từ một điểm xuất phát đến tất cả các điểm khác trong đồ thị sử dụng thuật toán Dijkstra.

Phân hoạch tập hợp (Partition Problem): Viết một phương thức để kiểm tra xem một tập hợp số nguyên có thể được phân chia thành hai tập con có tổng bằng nhau hay không.

Tìm chuỗi con chung dài nhất (LCS): Viết một phương thức để tìm chuỗi con chung dài nhất giữa hai chuỗi.

4. Kinh nghiệm phỏng vấn ai cũng nên biết để buổi phỏng vấn tốt hơn

Phỏng vấn có thể là một trải nghiệm căng thẳng, nhưng chuẩn bị kỹ càng và nắm vững một số kỹ năng cơ bản có thể giúp bạn tự tin và đạt kết quả tốt hơn. Dưới đây là một số kinh nghiệm phỏng vấn quan trọng mà ai cũng nên biết:

Trước buổi phỏng vấn

Nghiên cứu công ty:

Tìm hiểu về lịch sử, sản phẩm, dịch vụ, văn hóa công ty và những thành tựu gần đây.

Hiểu rõ về vị trí bạn đang ứng tuyển, yêu cầu công việc và trách nhiệm.

Chuẩn bị câu trả lời:

Luyện tập trả lời các câu hỏi phỏng vấn thông thường như: "Hãy giới thiệu về bản thân bạn", "Tại sao bạn muốn làm việc ở đây?", "Điểm mạnh và điểm yếu của bạn là gì?".

Chuẩn bị câu trả lời cho các câu hỏi kỹ thuật liên quan đến vị trí ứng tuyển.

Chuẩn bị câu hỏi để hỏi nhà tuyển dụng:

Hỏi về văn hóa công ty, các cơ hội phát triển nghề nghiệp, mục tiêu của đội ngũ và công ty trong thời gian tới.

Ôn lại CV và các thành tựu nổi bật:

Đảm bảo rằng bạn có thể giải thích chi tiết về các công việc, dự án, và thành tựu đã nêu trong CV.

Chuẩn bị trang phục phù hợp:

Chọn trang phục lịch sự, phù hợp với văn hóa công ty.

Trong buổi phỏng vấn

Đúng giờ:

Đến sớm ít nhất 10-15 phút để có thời gian thư giãn và chuẩn bị tinh thần.

Ngôn ngữ cơ thể:

Duy trì giao tiếp bằng mắt, bắt tay chắc chắn, ngồi thẳng lưng và tránh các cử chỉ không cần thiết.

Mỉm cười và thể hiện sự tự tin.

Lắng nghe và trả lời câu hỏi rõ ràng:

Lắng nghe câu hỏi kỹ trước khi trả lời.

Trả lời một cách ngắn gọn và rõ ràng, không vòng vo.

Sử dụng ví dụ cụ thể:

Khi trả lời các câu hỏi về kinh nghiệm và kỹ năng, hãy sử dụng các ví dụ cụ thể từ kinh nghiệm làm việc của bạn để minh họa.

Thể hiện sự nhiệt tình và tích cực:

Thể hiện sự quan tâm và hứng thú đối với công việc và công ty.

Tránh nói xấu về công ty hoặc sếp cũ.

Sau buổi phỏng vấn

Gửi thư cảm ơn:

Gửi một email cảm ơn nhà tuyển dụng đã dành thời gian phỏng vấn bạn. Nêu rõ bạn rất hứng thú với vị trí và công ty.

Đánh giá lại buổi phỏng vấn:

Tự đánh giá buổi phỏng vấn để rút kinh nghiệm cho các buổi phỏng vấn sau.

Theo dõi:

Nếu bạn không nhận được phản hồi trong thời gian quy định, có thể gửi một email theo dõi để hỏi về tình trạng của quá trình tuyển dụng.

Kỹ năng mềm cần thiết

Kỹ năng giao tiếp:

Rèn luyện kỹ năng giao tiếp cả bằng lời nói và không lời.

Kỹ năng giải quyết vấn đề:

Chuẩn bị sẵn các ví dụ về cách bạn đã giải quyết các vấn đề trong công việc trước đây.

Tư duy tích cực:

Luôn duy trì tư duy tích cực và hướng tới giải pháp trong suốt buổi phỏng vấn.

Chuẩn bị kỹ càng và luyện tập sẽ giúp bạn tự tin hơn và tạo ấn tượng tốt với nhà tuyển dụng. Chúc bạn thành công trong buổi phỏng vấn!

All rights reserved

Đăng ký để cập nhật tin tức mới nhất từ chúng tôi