Load Balancer là gì? Giải Pháp Tối Ưu Cân Bằng Tải năng suất hoạt động Cho Server

1. Load balancer là gì?

Load balancer là một công nghệ được sử dụng trong hệ thống mạng máy tính để phân phối công việc và tải trọng mạng một cách hiệu quả giữa các máy chủ hoặc các phần mạng. Nó giúp đảm bảo rằng mỗi máy chủ hoặc phần mạng nhận được một lượng công việc phù hợp, ngăn chặn quá tải và đảm bảo tính sẵn sàng và hiệu suất cao cho hệ thống. Load balancer thường được triển khai trong các môi trường mạng phức tạp như trang web có lượng truy cập cao, ứng dụng dựa trên điện toán đám mây, hoặc hệ thống dịch vụ web.
Các trang web hiện đại, đặc biệt là những trang web có lượng truy cập cao, thường phải xử lý hàng trăm nghìn, thậm chí hàng triệu yêu cầu đồng thời từ người dùng hoặc khách hàng. Các yêu cầu này có thể bao gồm yêu cầu về văn bản, hình ảnh, video hoặc dữ liệu ứng dụng, và yêu cầu phải được xử lý một cách nhanh chóng và đáng tin cậy. Để đáp ứng hiệu quả lượng lớn yêu cầu này và đảm bảo hiệu suất tối ưu, một phương án tốt là sử dụng nhiều máy chủ.
Một load balancer, hay còn gọi là cân bằng tải, đóng vai trò như một "cảnh sát giao thông" ở phía trước các máy chủ, định tuyến các yêu cầu từ người dùng đến tất cả các máy chủ có khả năng xử lý yêu cầu đó. Mục tiêu là tối ưu hóa tốc độ và hiệu suất bằng cách phân phối công việc một cách công bằng và đảm bảo rằng không có máy chủ nào bị quá tải. Trong trường hợp một máy chủ gặp sự cố, load balancer sẽ tự động chuyển hướng lưu lượng truy cập đến các máy chủ khác vẫn hoạt động. Khi thêm một máy chủ mới vào nhóm máy chủ, load balancer cũng sẽ tự động bắt đầu phân phối yêu cầu đến máy chủ mới này.

Tóm lại, load balancer thực hiện ba chức năng chính:
 • Phân phối yêu cầu từ người dùng hoặc tải trọng mạng một cách hiệu quả qua nhiều máy chủ.
 • Đảm bảo tính sẵn có và đáng tin cậy bằng cách chỉ chuyển hướng yêu cầu đến các máy chủ đang hoạt động.
 • Linh hoạt và dễ dàng thêm hoặc loại bỏ các máy chủ theo nhu cầu.

2. Các loại Load balancer và thuật toán sử dụng

Có một số loại load balancer và thuật toán phân phối tải được sử dụng trong các hệ thống mạng. Dưới đây là một số loại phổ biến của load balancer và các thuật toán điều phối tải thường được áp dụng:

Các Loại Load Balancer:

 • Hardware Load Balancer: Đây là các thiết bị phần cứng được tối ưu hóa để xử lý lưu lượng mạng lớn. Chúng thường được triển khai tại mạng cố định trong các trung tâm dữ liệu.
 • Software Load Balancer: Đây là các ứng dụng phần mềm có thể chạy trên phần cứng tiêu chuẩn hoặc trong môi trường ảo hóa. Chúng linh hoạt hơn và thường được sử dụng trong các môi trường đám mây hoặc ảo hóa.
 • Global Load Balancer: Loại này cân bằng tải lưu lượng truy cập giữa các vị trí địa lý khác nhau của hệ thống, giúp tối ưu hóa hiệu suất và khả năng sẵn sàng của ứng dụng trên toàn cầu.

Các Thuật Toán Sử Dụng:

 • Round Robin: Phân phối yêu cầu theo thứ tự lần lượt cho mỗi máy chủ trong danh sách. Đây là một phương pháp đơn giản nhưng có thể dẫn đến sự bất cân đối nếu các máy chủ không có khả năng xử lý yêu cầu với tốc độ và hiệu suất như nhau.
 • Least Connections: Chuyển tiếp yêu cầu đến máy chủ với ít kết nối hiện tại nhất. Điều này giúp phân phối tải một cách công bằng dựa trên số lượng kết nối đang hoạt động trên mỗi máy chủ.
 • IP Hashing: Phân phối yêu cầu dựa trên địa chỉ IP của người dùng hoặc máy chủ. Mỗi địa chỉ IP được ánh xạ đến một máy chủ cụ thể, giúp duy trì tính nhất quán của phiên làm việc.
 • Least Response Time: Chuyển tiếp yêu cầu đến máy chủ có thời gian phản hồi thấp nhất. Điều này giúp tối ưu hóa thời gian đáp ứng của hệ thống bằng cách gửi yêu cầu đến máy chủ nhanh nhất.
 • Weighted Round Robin: Tương tự như Round Robin, nhưng mỗi máy chủ được gán một trọng số dựa trên hiệu suất hoặc khả năng xử lý của nó, giúp phân phối tải một cách cân đối hơn.

Các loại và thuật toán này thường được kết hợp với nhau để tạo ra một hệ thống cân bằng tải linh hoạt và hiệu quả.

anh 0 Load Balancer là gì? Giải Pháp Tối Ưu Cân Bằng Tải năng suất hoạt động Cho Server

3. Vì sao nên sử dụng Load balancer cho Server có dự án lớn?

Sử dụng load balancer cho server mang lại nhiều lợi ích quan trọng cho hệ thống mạng và ứng dụng, bao gồm:

Phân phối tải: Load balancer giúp phân phối công việc và tải trọng mạng đồng đều giữa các máy chủ, ngăn chặn quá tải trên một máy chủ duy nhất và đảm bảo tính ổn định và hiệu suất của hệ thống.

Tăng khả năng chịu tải: Bằng cách phân phối lưu lượng truy cập giữa nhiều máy chủ, load balancer giúp tăng khả năng chịu tải của hệ thống, giảm nguy cơ quá tải và giữ cho ứng dụng luôn có sẵn cho người dùng.

Tăng tính sẵn sàng: Load balancer có khả năng phát hiện và loại bỏ các máy chủ gặp sự cố khỏi quá trình phân phối lưu lượng, giúp duy trì tính sẵn sàng của hệ thống mặc dù có sự cố xảy ra.

Cải thiện hiệu suất: Bằng cách chuyển hướng yêu cầu đến máy chủ có khả năng xử lý tốt nhất, load balancer giúp cải thiện thời gian phản hồi và hiệu suất tổng thể của ứng dụng.

Mở rộng linh hoạt: Sử dụng load balancer giúp hệ thống dễ dàng mở rộng bằng cách thêm máy chủ mới vào cụm một cách linh hoạt và không gây gián đoạn cho người dùng cuối.

Bảo vệ chống tấn công DDOS: Load balancer có thể hỗ trợ bảo vệ hệ thống khỏi các cuộc tấn công phân phối dịch vụ (DDoS) bằng cách chuyển hướng lưu lượng truy cập và lọc các yêu cầu độc hại.

Tóm lại, sử dụng load balancer cho server không chỉ giúp phân phối công việc một cách hiệu quả, tăng tính sẵn sàng và khả năng chịu tải của hệ thống, mà còn cải thiện hiệu suất và đảm bảo an toàn cho môi trường kinh doanh trực tuyến.

All rights reserved

Đăng ký để cập nhật tin tức mới nhất từ chúng tôi